Posted on: April 28, 2018 Posted by: admin Comments: 0

titel:En vej til indre fred
forfatter:Terje Brooks Ellingsen
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3542.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:19
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Vi har alle brug for at finde vores indre ro, isar i vores hurtige og turbulente hverdag. Nedenfor er skitseret nogle trin eller tips til, hvordan du kan soge efter indre ro og gore den til en del af dit liv.
Forst bor du undersoge dine generelle holdninger til livet og finde ud af, hvilke holdninger der er rigtige for dig.

Var arlig over for dig selv. Hvis du oplever dig selv som en person, der lever pa overfladen, bor du alvorligt overveje at andre denne livsstil, da sadanne holdninger kun kan skabe disharmoni i dit liv. Prov at komme under dit livs overflade for at opdage dets forskelligheder og realiteter. Tag alle dine udfordringer op og los de problemer, som livet stiller dig over for. Hvis du gor ojeblikkelig problemlosning til en vane, vil du opleve, at det bidrager til din indre vakst og positive selvudvikling. Kig ogsa uden for dig selv og dit ego og prov ogsa at hjalpe med at lose andres eller kollektive problemer. Dette vil ogsa bidrage til din personlige vakst og til fred i dit indre.
Undersog derefter dine overbevisninger. Er de gode, eller virker de rigtige for dig? Nar du har identificeret alle de gode ting, du tror pa, skal du begynde at praktisere dem. Fred i dig selv kan aldrig opnas, medmindre dine overbevisninger og din praksis er i harmoni(Lær mere om e adultfr).

https://www.youtube.com/watch?v=Tjq_ljlb_oI
Ligesom tyngdeloven og andre naturlove er der nogle universelle love, der styrer menneskelig adfard og opforsel. Hvis du adlyder disse love, vil du blive skubbet mod harmoni; ulydighed gor os disharmoniske. Vi er i stand til at skelne mellem gode og darlige overbevisninger.
Derefter bor du soge efter og finde din plads i livets monster. Du kan begynde med at omsatte alle de gode ting, du tror pa, i praksis. Livet kan ikke vare i harmoni, medmindre tro og praksis er i harmoni. Du ma ga ind i dig selv og sporge – kun du kan finde det. Brug meditationsteknikker eller andre metoder til at soge i modtagelig stilhed. Nar du begynder at finde nogle spor, skal du begynde at leve i overensstemmelse med det ved at gore alle de gode ting, du er motiveret til, og give dem prioritet i dit liv.
Vi har alle et indre og et ydre liv. At prioritere dit indre liv er ikke det samme som at fornagte dit ydre liv. Du skal bringe dit indre og ydre velbefindende i harmoni ved at slippe af med unodvendige byrder og meningslose aktiviteter. Du ma finde en made at fa dine onsker og dine behov til at blive ens. Nar du har opnaet dette, vil du opleve en harmoni mellem indre og ydre velvare. Du vil fole dig ren, ren og uopryddet, og denne vidunderlige og harmoniske folelse er det, vi kalder indre fred()(https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).