Posted on: February 24, 2017 Posted by: admin Comments: 0

title:En enkel made at meditere pa
forfatter:Steve Gillman
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2503.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Hvorfor skal du meditere?
Hvad nu hvis du kunne lukke ojnene og abne dem et par minutter senere og vare afslappet, vagen og i stand til at tanke klart? Meditation kan gore det for dig, og det er nemmere, end du maske tror.
Dokumenterede fordele ved meditation

Mindre angst.Mindsket depressionReduktion af irritabilitet og humorsvingningerBedre indlaringsevne og hukommelse.

Storre kreativitet.Langsommere aldring (muligvis pa grund af hojere DHEA-niveauer).Folelser af vitalitet og foryngelse.Mindre stress (faktisk sankning af kortisol- og laktatniveauet).Hvile (lavere stofskifte og hjertefrekvens).Lavere blodtryk.Lavere kolesterolniveauer.Hojere iltindhold i blodet.

En simpel meditation, som du kan bruge nu
Du skal ikke tro, at meditation skal vare svart. Prov denne enkle teknik, og du vil se resultater pa fa minutter. Sat dig godt til rette, luk ojnene, og spand hele kroppen op. Trak derefter vejret dybt gennem nasen, mens du slipper spandingen fra hver eneste muskel. Mark, hvordan hver enkelt del slapper af, og hold oje med de dele, der maske undgar at blive bemarket, som f.eks. en stram kabe. Hvis du stadig har spandinger et sted, skal du spande den pagaldende del igen og derefter lade den slappe af.
Lad din vejrtrakning falde ind i et behageligt monster, og var opmarksom pa den. Var opmarksom pa dit andedrat, nar det passerer ind og ud af nasen(Lær mere om e adultfrendfinder).

https://www.youtube.com/watch?v=Qi0HGrUDycI
Selv om dine tanker vil vandre rundt i det uendelige, skal du blot hele tiden bringe opmarksomheden tilbage til dit andedrat.
Har dit sind stadig for travlt? Prov at satte navn pa distraktionerne som en made at satte dem til side pa. Prov f.eks. at sige i dit sind: “kloende ben”, “bekymret for arbejdet” eller “vrede”, og vend derefter straks opmarksomheden tilbage til din vejrtrakning.
Lav denne meditation i fem eller ti minutter eller i 100 vejrtrakninger. Nar du abner ojnene, vil du fole dig afslappet, og dit sind vil foles opfrisket. Du vil vare bedre forberedt pa eventuelle mentale udfordringer(). Hvorfor ikke prove det nu?
ZZZZZZZZ

(
https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).